Tfy-99.268 Elektrofysiologia
Harjoitustyö 1998


Jännitelukitus

Sisältö:

1. Johdanto

2. Laitteisto
2.1 Toimintaperiaate
2.2 Lukitusvahvistus
2.3 Resistanssi mittaussysteemissä
2.4. Potentiaalin tasaisuus

3. Mittausmenetelmät
3.1 Johdinelektrodit
3.2 Aukkomenetelmä
3.3 Makroelektrodimenetelmä
3.4 Pipettimenetelmä

4. Yhteenveto


Copyright © 1998, 1999 Mika Letonsaari