Alkuun
Edellinen sivu


4. Yhteenveto

Jännitelukitus on elektrofysiologinen menetelmä, jolla voidaan tutkia solukalvojen
ionivirtoja. Ja koska hyvin monimutkaiset solukalvot ovat eräs tärkeimmistä solu-
elimistä ja pitkälti vastuussa solujen toiminnasta, on jännitelukitus saavuttanut tär-
keän aseman perustutkimusmenetelmänä.

Ajan myötä jännitelukitus on jakaantunut eri tarkoituksiin sopiviin menetelmiin, jois-
ta sopivan valitseminen perustuu lähinnä tutkittavan kohteen kokoon ja geometriaan.
Instrumenttivalmistajilta löytyy paljon erilaisia hyvin erikoistuneita ja pitkälle automa-
tisoituja jännitelukitusvahvistimia ja muita tarkoitukseen sopivia instrumentteja.


Copyright © 1998, 1999 Mika Letonsaari