Impedanssikardiografinen mittaus rasituksen aikana

Lyhenteet

1. Johdanto

2. Impedanssikardiografian perusteet
2.1. Fysikaalinen malli
2.2. Systoliset aikavälit
2.3. Iskutilavuuskaavat
2.4. Korjauskertoimet
2.5. Käytetyt iskutilavuuskaavat

3. Suodatuksen perusteet
3.1. Signaalin suodatus
3.2. Adaptiivinen suodatin
3.3. Suodatusalgoritmi

4. Toteutus
4.1. Mittaukset
4.2. Datan analysointi
4.3. Aaltojen paikantaminen
4.4. Korjauskertoimet ja kaavojen vertailu
4.5. IKG-signaali

5. Tulokset

6. Pohdinnat

Lähteet

Liite 1: Erikoistyöohje